Odliczanie dat na stronę
Simplex Responsive Template

Z życia szkoły

Podsumowanie szkolnych osiągnięć

W środę 20 czerwca cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św. z okazji zakończenia roku. Następnie wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie odbył się apel poświęcony podsumowaniu osiągnięć w różnych konkursach: sportowych, plastycznych, polonistycznych (literacki, ortograficzny), z języka angielskiego, matematycznych, wokalnych, za pracę w aktywie bibliotecznym i oszczędzających w SKO. Dyrekcja wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.

Czytaj więcej »

Ogłoszenia

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
- piątek 22 czerwca 2018
godzina 900

Uroczystość zakończenia roku przedszkolnego
- piątek 22 czerwca 2018
godzina 1130


Czytaj więcej »

Nasze sukcesy

Podium klasy czwartej w powiatowym konkursie na wykonanie gry o tematyce ekologicznej

Uczniowie klasy 4a i 5b brali udział w konkursie powiatowym w kategorii klas IV-V szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Woli Osowińskiej na wykonanie gry związanej z tematem ekologii i ochrony środowiska. Projekt realizowany był we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej »

Sport

Image 3

UKS „Znicz” działa przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach od 12 września 1994 roku. Na przestrzeni lat przewinęło się przez niego wielu nauczycieli i całe rzesze uczniów.

Czytaj więcej »

Biblioteka

Image 3

Biblioteka Zespołu Szkół w Czemiernikach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430.

Czytaj więcej »

Organizacje

Szkolny Samorząd Uczniowski

Szkolna Kasa Oszczędności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Związek Harcerstwa Polskiego

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Czytaj więcej »

Koła zainteresowań

Chór szkolny

Koło przyrodnicze

Szkolne Koło Zdrowego Malucha

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Koło szachowe

Koło Strzeleckie

Czytaj więcej »

Plan lekcji