Simplex Responsive Template

Nauczyciele i uczniowie


Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/19

   • *Ireneusz Kaczorek- historia
   • *Adam Kurowski- informatyka
   • *Bożena Sobieszek- pedagog
   • *Krzysztof Badziak- język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
   • *Agnieszka Bojanek- wychowanie przedszkolne
   • *Anna Buda- świetlica, logopedia
   • *Waldemar Cholewa- wychowanie fizyczne, SKS
   • *Katarzyna Cisak- religia
   • *Zofia Dawidek- Romanowicz- plastyka, świetlica
   • *Małgorzata Dzięga- wychowanie przedszkolne
   • *Natalia Furman- wychowanie przedszkolne
   • *Aneta Gmitruczuk- biologia, chemia
   • *Agnieszka Jagiełło- edukacja wczesnoszkolna
   • *Katarzyna Jeżowska- matematyka, świetlica
   • *Agnieszka Kaczorek- język polski
   • *Katarzyna Karwowska- wychowanie przedszkolne
   • *Jolanta Karwowska- Nowak- biologia, chemia
   • *Anna Kawecka- Sikorska- matematyka, informatyka
   • *Tatiana Kaznadziej- język angielski
   • *Edyta Kaznowska-wychowanie fizyczne, WDŻWR, SKS
   • *Urszula Klujewska- wychowanie przedszkolne
   • *Magdalena Kojtych- język polski
   • *Waldemar Kołton- wychowanie fizyczne, SKS
   • *Katarzyna Kornacka- język polski, biblioteka
   • *Grzegorz Kornacki- historia, muzyka
   • *Jolanta Kotecka- edukacja wczesnoszkolna
   • *Ewa Kozak
   • *Renata Krasucka- edukacja wczesnoszkolna
   • *Krystyna Król- edukacja wczesnoszkolna
   • *Beata Kublicka- historia, WOS
   • *Agnieszka Kurowska- matematyka, religia
   • *Danuta Kuszneruk- język polski
   • *Anna Lejczyk- pedagog, świetlica
   • *Konrad Łabęcki- wychowanie fizyczne, SKS
   • *Elżbieta Łucek- matematyka
   • *Małgorzata Mikołajuk- edukacja wczesnoszkolna
   • *Justyna Misiejuk- zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, WOS, informatyka, doradztwo zawodowe
   • *Anna Mitura- biblioteka
   • *Dariusz Mitura- zajęcia komputerowe , plastyka, informatyka
   • *Jadwiga Niewęgłowska- edukacja wczesnoszkolna
   • *Halina Nowak- wychowanie przedszkolne
   • *Anna Pogorzelska- Zdunek- fizyka, matematyka, informatyka
   • *Małgorzata Polak- język angielski
   • *Anna Różyk- edukacja wczesnoszkolna
   • *Mariusz Siwek
   • *Lucyna Skubisz- język angielski
   • *Magdalena Skubiszewska- Kułak – edukacja wczesnoszkolna
   • *Tomasz Sobieszek- geografia, świetlica
   • *Ewa Sokół- matematyka ,pedagog, świetlica
   • *Dorota Stelmach- religia, WDŻWR
   • *Dorota Sułek- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
   • *Małgorzata Urbańczyk-Pluta- język rosyjski
   • *Katarzyna Szabrańska- religia
   • *Anna Witek- Kondrat- logopedia, przyroda, świetlica
   • *Teresa Zdunek- język polski, biblioteka
   • *ks. Michał Znój- religia

Wychowawcy klas

   • 0a- wych. p. Halina Nowak
   • 0b- wych. p. Małgorzata Dzięga
   • I a- wych. p. Jadwiga Niewęgłowska
   • I b- wych. p. Małgorzata Mikołajuk
   • II a- wych. p. Magdalena Skubiszewska- Kułak
   • II b- wych. p. Anna Różyk i p.Krystyna Król
   • II c- wych. p.Renata Krasucka
   • III a- wych. p. Jolanta Kotecka
   • III b- wych. p. Agnieszka Jagiełło
   • IV a- wych. p. Danuta Kuszneruk
   • IV b- wych. p. Edyta Kaznowska
   • IV c- wych. p. Ewa Sokół
   • V a- wych. p. Anna Lejczyk
   • V b- wych. p. Katarzyna Kornacka
   • VI a- wych. p. Anna Witek- Kondrat
   • VI b- wych. p. Agnieszka Kurowska
   • VII a- wych. p. Jolanta Karwowska- Nowak
   • VII b- wych. p. Krzysztof Badziak
   • VII c- wych. p. Anna Kawecka- Sikorska
   • VIII a- wych. p. Elżbieta Łucek
   • VIII b- wych. p. Anna Pogorzelska- Zdunek
   • VIII c- wych. p. Beata Kublicka
   • III a G- wych. p. Justyna Misiejuk
   • III b G- wych. p. Tomasz Sobieszek