Simplex Responsive Template

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie klas ósmych

24 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego Ten jeden z najbardziej ulubionych przez uczniów dni wspólnie z nimi świętowali zaproszeni goście: wójt gminy Czemierniki - pan Arkadiusz Filipek, przewodniczący Rady Gminy Czemierniki – pan Marek Bączek, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - pan Tadeusz Sławecki, pani Agnieszka Świć – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach, pani doktor Grażyna Mazurek, pan Piotr Kopacz, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Rodziców w naszej szkole. Każdy z gości skierował do uczniów ciepłe słowo i pogratulował wytrwałości w mijającym roku szkolnym. Praca uczniów, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce, została nagrodzona – zarówno w formie świadectw z czerwonym paskiem i nagrodami książkowymi, jak i stypendium wójta gminy Czemierniki.

Czytaj więcej »

Ogłoszenia i informacje

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty
w roku szkolnym 2021/22
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach

Wyniki:
  • Szkoła - j. polski 65,79
  • Szkoła - matematyka 53,47%
  • Szkoła - j. angielski 60,39%
W powiecie radzyńskim na 8 gmin, uczniowie z gminy Czemierniki osiągnęli wyniki:
  • j. polski – 1 miejsce
  • matematyka – 3 miejsce
  • j. angielski – 2 miejsce

Czytaj więcej »

Nasze sukcesy

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W sobotę 21.05.2022 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze. Do zawodów przystąpiły łącznie aż 34 drużyny w dwóch grupach wiekowych z całego województwa lubelskiego. Każdy z uczestników rozwiązywał test wiedzy o ruchu drogowym, następnie rywalizacja przeniosła się na miasteczko ruchu drogowego, gdzie uczestnicy wykonywali szereg konkurencji, nad przebiegiem których czuwali egzaminatorzy bialskiego WORD.

Czytaj więcej »

Sport

Image 3

UKS „Znicz” działa przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach od 12 września 1994 roku. Na przestrzeni lat przewinęło się przez niego wielu nauczycieli i całe rzesze uczniów.

Czytaj więcej »

Biblioteka

Image 3

Biblioteka Zespołu Szkół w Czemiernikach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430.

Czytaj więcej »

Organizacje

Szkolny Samorząd Uczniowski

Szkolna Kasa Oszczędności

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Związek Harcerstwa Polskiego

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Czytaj więcej »

Koła zainteresowań

Chór szkolny

Koło przyrodnicze

Szkolne Koło Zdrowego Malucha

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Koło szachowe

Koło Strzeleckie

Czytaj więcej »

Dziennik elektroniczny